19 Aug
19Aug

האימון היום מיועד לפיתוח סיבולת שריר.

את האימון עורך במכון כושר על המסילה.

האימון מתחיל ב 1 ק"מ - קצב 6 דקות לק"מ שלאחריו מעלה כל 1 ק"מ את המהירות.

1 ק"מ - 5:45 דקות לק"מ

1 ק"מ - 5:30 דקות לק"מ

1 ק"מ - 5:15 דקות לק"מ

1 ק"מ - :5:00 דקות לק"מ

1 ק"מ - 4:45 דקות לק"מ

1 ק"מ - 4:35 דקות לק"מ

אחרי 7 ק"מ, מבצע מעבר לריצה קלה למשך 3 דקות בקצב הליכה מהירה ובסיומם ממשיך בריצה

1 ק"מ - 5:00 דקות לק"מ

1 ק"מ - 4:45 דקות לק"מ

1 ק"מ - 4:35 דקות לק"מ


סה"כ - 54:31 דקות בקצב ממוצע של 5:16 דקות לק"מ ולמרחק של 10.34 ק"מ


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.