04 Aug
04Aug

היום בתכנון – פירמידה יורדת 

מקום האימון – חדר כושר, על מסילת הריצה. 

אופן האימון –  

האימון זהה לאימון שערכתי שבוע שעבר ב 28 ביולי, פרט לסט האחרון שקוצר בגלל אילוצי זמן. 

ריצת חימום – 1 ק"מ בקצב נוח 

4 ק"מ – בקצב שמתחלק כך – 1 ק"מ בקצב 5:10, 1 ק"מ בקצב 5:05, 2 ק"מ בקצב 5 דקות לק"מ. 

מבצע ריצה איטית של 2.5 דקות בקצב 8 דקות לק"מ. 

3 ק"מ – בקצב 4:55 דקות לק"מ 

מבצע ריצה איטית של 2.5 דקות בקצב 8 דקות לק"מ. 

1 ק"מ – בקצב 4:45 דקות לק"מ 

1 ק"מ – בקצב 4:35 דקות לק"מ 

5 דקות ריצת שחרור קלה 

סה"כ – 10.65 ק"מ.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.