האם מתיחות אחרי ריצה אכן חיוניות?

קיימות אסכולות שונות הדנות בנושא חיוניות מתיחות אחרי ריצה
האסכולות הישנות טוענות שהמתיחות אכן חיוניות ומאריכות את טווח התנועה לאחר כיווץ השריר, מעניקות גמישות ומפחיתות את כאבי DOMS (כאבי שרירים מאוחרים) ומסייעות לתהליך ההתאוששות.

לעומת זאת, קיימות אסכולות חדשות בנושא הטוענות את ההפך הגמור. המתיחות לאחר ריצה לא רק שאינן נחוצות אלא אף מזיקות לנו. אינן תורמות לתהליך ההתאוששות ואף גורמות להגברת כאבי ה DOMS.

להלן 2 סיבות מרכזיות התומכות באסכולה זו:

סיכון לפציעות - 

כאשר נביט מקרוסקופית על שריר, לאחר ריצה, ניתן לראות כי השריר בנוי מקרעים שחלקם גדולים מאוד.
ביצוע מאמץ מכאני על השריר במצבו זה, כגון מתיחה, עלול להגדיל
את הקרעים ואף לגרום לנזקים ופציעות.

שמירת אנרגיה - 

ההבדל בין רץ איטי למהיר הינו סך משך זמן השהייה באויר למרחק נתון. בזמן המעוף, לקראת הצעד הבא, קיים שלב שהיינו אגירת אנרגיה אשר קיים ברכיבים האלסטיים הקיימים בשרירים ובגידים. זוהי אנרגיה שאנו מקבלים "במתנה" בכל צעד וצעד וניתן לשמר אותה.
כדי להפיק את התכונות שמשמרות את אותה אנרגיה, הדרך היחידה הינה אימוני כוח או אימונים פלאומטרים.
מתיחות מדכאות לחלוטין את היכולת הזו.